úvod > Ročníky > 2007 > Proč jsem se rozhodl pro NTM? dr. Petr Činčala

Proč jsem se rozhodl pro NTM? dr. Petr Činčala

Jsem 15 let ženatý a máme tři děti. Miluji svou rodinu, nesmírně mne obohatili a bez nich bych nebyl tím, kým jsem. Rok po svatbě jsme se s manželkou ocitli daleko od domova, kde se nám vzhledem k rozdílnému prostředí otevřel jiný prostor pro rozvoj našeho manželství. Když se nám v průběhu necelých dvou let narodili tři synové (napodruhé dvojčata), daleko od babiček a dědečků, byla to zatěžkávací zkouška pro náš vztah. Druhou těžkou zkouškou jsme prošli, když jsme se po sedmi letech vrátili z USA zpátky do své rodné vlasti. Prostřednictvím nedávno otevřeného Centra GENERACE máme s manželkou a dalšími členy týmu možnost sloužit lidem, pomáhat rozvíjet vztahy, osobně růst a žít kvalitnější život. Naší silnou stránkou je vytvářet zázemí a příležitosti, koordinace NTM je toho praktickou ukázkou.
Manželský vztah je to nejkrásnější na zemi, co nám bylo dáno. Je to zároveň velmi křehká věc, o kterou je třeba dobře pečovat. Stále se v této oblasti projevuje nevědomost, která stojí příliš mnoho slz, zranění, rozdělení, hořkosti, nenávisti. Touhu po dobrých vztazích má v srdci snad každý, ale dobré manželské vztahy obvykle nepřichází sami od sebe. Pro mnoho lidí není přirozené pracovat na vztazích a rozvíjet je. Láska se stala symbolem pocitů prchavého štěstí. Všeobecné mínění je, že láska přichází a odchází a „nic s tím nenaděláš... Buď je, nebo není.“ To je lež! Jsem přesvědčen z vlastní zkušenosti, že osvojit si vztahové dovednosti znamená pro mnohá začínající manželství to, co znamená rehabilitační cvičení pro chromého člověka po úspěšné operaci: buď bude cvičit a uzdraví se nebo zůstane navždy na vozíčku. O zdravé rodinné vztahy musí člověk pečovat stejně tak jako o zdraví svého těla.
Proč národní? Až při pobytu v cizině jsem si plněji uvědomil svou národnost. Cituji výsledky jednoho průzkumu: „Mezi přední hodnoty patří také život v dobré rodině. Češi jsou zasvěceni svým rodinám. Chtějí, aby jejich děti byly šťastné. Přesto tato touha nezaručuje vždy dobré vztahy. Mít dobré bydlo znamenalo a stále ještě znamená spíš materiální zajištění než naplnění citových nebo duchovních potřeb. V důsledku toho jsou vztahy v rodině často poznamenány citovým odcizením. Někdy zůstanou rodiče v nefunkčním manželství buď kvůli komplikacím s rozdělováním majetku nebo pouze „kvůli dětem.“ Co tím však děti získají? Odnesou si do života dispozice k dysfunkčním vztahům, které zažívali doma.“
Během posledních patnácti let byl v ročním průměru jeden rozvod na dva sňatky, v posledních letech se situace nezlepšila. Naopak, jestliže tento trend bude pokračovat, každá dvě nově uzavřená manželství ze tří skončí rozvodem. O citových problémech se nehovoří a citovému zázemí se všeobecně nevěnuje dostatek pozornosti. Nezdravé zacházení se přenáší z jedné generace na druhou.
Citové problémy jsou často kompenzovány romantickými aférami vně manželství a „relativně uvolněným přístupem k sexuálním poměrům“. Vztahy se tak neuzdravují, naopak, propast se prohlubuje. Manželské poradenství je pro mnohé stále neznámým pojmem a není pojímáno jako žádoucí pomoc.“
Domnívám se, že NTM může upozornit na naše velké rezervy v oblasti vztahů.
Petr Činčala
anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje