úvod > O projektu > Partneři NTM v ČR

Partneři NTM v ČR

 
<1|2|3|4|5|6|7|8|9>

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském

Centrum pro rodinu, pracoviště Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského, víc než dvacet let organizuje programy pro snoubence, manžele i rodiny a k tomu připravuje potřebné materiály. Jen kurzy společné přípravy na život v manželství projde ročně kolem 120 párů. Spravuje web manzelstvi.cz a facebookovou stránku Manželství krok za krokem s cílem podpořit kultivaci pohledu na manželství v pluralitním prostoru internetu a tudíž souzní s cíli kampaně na podporu manželství, které se účastní od roku 2009, viz www.apha.cz/cpr-poute-ke-sv-valentinu.

 

CEPONA

Pořádá přednášky o manželských vztazích a efektivní výchově podle Adlerovy individuální psychologie

 

 

 

 

 

CEVAP

CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů – je nezisková organizace pracující na území ČR od roku 1997. Od roku 1997 prošlo našimi programy podporujícími uvědomování si základních hodnot - hodnoty života, zdraví, lásky, sexuality, harmonického manželství a zodpovědného rodičovství více než 30 000 dětí a dospívajících. Odborným garantem našich programů je doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. a PaedDr. Zdeněk Martínek. Léta byl naším odborným garantem rovněž prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. Pořádáme odborné semináře pro pedagogické a sociální pracovníky, metodiky prevence, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, dětských domovů, diagnostických ústavů a domovů mládeže a rodičovskou veřejnost zaměřené na problematiku rizikového chování dospívajících a jeho prevenci, výchovu dětí a dospívajících a jejich přípravu na manželství a rodičovství, na kterých přednášejí naši přední odborníci. Od roku 2000 jsme uskutečnili 100 seminářů, kterými prošlo téměř 3000 účastníků. Od roku 2010 jsme rozšířili naši činnost o přímou práci s partnerskými a manželskými dvojicemi a rodiči v rámci projektu MPSV na podporu fungující rodiny. Cílem je obnova lásky v rodině na principu bezpodmínečné lásky. Naší učitelkou na tomto poli je známá česká psycholožka žijící v Německu, PhDr. Jiřina Prekopová.

Credo

Nadační fond CREDO CZ byl založen za účelem šíření křesťanských hodnot v naší společnosti. Protože jedním z cílů naší činnosti je také posílení manželství a vztahů mezi manželi, jsme rádi za kampaň Týden manželství a podporujeme ji. V rámci naší činnosti organizujeme semináře pro manželské a snoubenecké páry, oslovujeme partnery a jiné organizace aby se připojili k Týdnu manželství, protože věříme, že bojovat za podporu manželství má v tomto čase velký smysl.

 

 

 

Časopis Psychologie Dnes

Časopis Psychologie Dnes

 

Česká origami společnost

Manželství je mnohem víc než jen podepsaný papír. Origami je také mnohem víc než jen kus složeného papíru. Citlivým výběrem papíru, jeho přesným pozvolným a nenásilným tvarováním, vzniká krásné umělecké dílo. Bohužel není to hned. Skládání vyžaduje spoustu času a trpělivosti. Ale výsledek stojí za vynaložené úsilí, stejně jako každé spokojené manželství, personifikuje Česká origami společnost.

 

 

 

 

Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat

Rodiny s dětmi z vícečetných porodů jsou vystaveny zvýšené zátěži fyzickém psychické, sociální i finanční, způsobené péčí o dvě a véce dětí narozených současně. To klade nároky na komunikaci mezi rodiči, která bývá často nedostatečná, či pouze o provozních věcech rodiny. Často jsou rodiče péčí o dvojčata a vícerčata natolik vyčerpáni, že jim nezbývají síly na budování a udržování ohroženého manželského vztahu. Manželství se dostává do zátěžové situace a ne vždy s úspěchem obstojí. Manželství se rozpadá zbytečně, bez snahy o jeho záchranu. V době, kdy se rozpadá až 50% manželství, cítí Klub dvojčat a vícečat potřebu připojit se k nenásilné kampani na podporu manželství, která ukáže, že manželství není samozřejmost a je potřeba na něm pracovat – stojí to za to! Klub dvojčat a vícečat vítá iniciativu Národního týdne manželství a připojuje se k ní. Mgr. Klára Rulíková – předsedkyně Českomoravské asociace Klubů dvojčat a vícerčat

Elegance in detail

Jakožto svatební a eventová agentura jsme se snoubenci, později s novomanželi, na počátku jejich manželství, o to více si přejeme, aby bylo šťastné a dlouhotrvající. Chceme, aby si manželé, při každé oslavě výročí, připomněli krásné zážitky z jejich svatby a důvody, proč si vzájemně řekli své „ano“. Podpora Národního týdne manželství je tak pro nás samozřejmá.

Etické fórum ČR

Etické fórum ČR již více než šest let realizuje projekt etické výchovy, jehož náplní jsou MŠMT akreditované kurzy pro pedagogy. Nedílnou a významnou součástí tohoto vzdělávacího programu je tématický celek nazvaný „Rodina, ve které žiji“. Pedagogové tak získávají metodickou pomoc jak cestou zážitků a příkladů pomoci dospívajícím poznat rodinu a pravidla, která v ní platí, pomáhat pochopit mimořádný význam hodnoty rodiny i přes její nedostatky (prezentovat hodnoty manželství), vést studenty ke spoluzodpovědnosti za vztahy v rodině a možnosti ke zlepšení atmosféry v rodině. K tomu všemu etická výchova poskytuje konkrétní příklady. Etické fórum vítá projekt Národního týdne manželství a dle rozhodnutí předsednictva EF ČR ze dne 28.11.2006 je jako partner připraveno přispět k jeho úspěšné realizaci. Jiří Drejnar předseda

Evangelická církev metodistická

Evangelická církev metodistická velmi podporuje všechny iniciativy týkající se podpory rodin a manželství. V ČR působí od roku 1920 a je zakládajícím členem Ekumenické rady církví. Časopis Slovo a život vychází čtyřikrát do roka jako magazín, jeho autoři se zaměřují na aktuální církevní i necírkevní témata.

 

 

 

 
<1|2|3|4|5|6|7|8|9>
anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje