úvod > O projektu > Partneři NTM v ČR

Partneři NTM v ČR

 
<1|2|3|4|5|6|7|8|9>

Federace rodin

Federace rodin za světový mír a sjednocení (FRSMS) je globální organizací, která je politicky nestrannou a ve svém náboženském postoji ekumenickou. Přiznává a potvrzuje, že duchovnost, která je společným prvkem různých světových náboženství, hraje zásadní úlohu v hodnotách, které podporují existenci zdravých rodin. Hlavní úlohou FRSMS je prosazovat rozvoj takových rodin. Zasazuje se o to, aby rodiče zodpovědně a láskyplně přistupovali k péči o své dítě, vedli je k nejvyšší morální a intelektuální úrovni, lepší fyzické kondici a chránili je před zneužitím a vykořisťováním. Zodpovědností manželů je uchovat si čistotu v partnerské lásce a úctu k ideálu manželské věrnosti, zatímco zodpovědností dětí je milovat své rodiče a respektovat je. Společnost vytvořená z rodin, které se řídí těmito zásadami, je schopna překonat i ty nejrozšířenější a nejhlubší sociální problémy. FRSMS vykonává svoji činnost souběžně a ve spolupráci s dalšími organizacemi na národní nebo světové úrovni, které si za své aktivity při řešení výše uvedených problémů získaly uznání a respekt. Aktivity Federace rodin zahrnují: Setkávání učenců a odborníků s cílem prohloubit naše chápání rodiny a manželství a jejich souvislost s rozvojem společnosti. Podporu nebo sponzorování výchovných programů a poradenství v oblasti problémových manželství a mládeže s důrazem na rodinu a rodičovskou zodpovědnost a jejich vliv na společnost. Podporu vzdělávacích seminářů věnovaných prevenci pohlavních chorob - s důrazem na hodnoty stimulující morální způsob života, sexuální abstinenci před manželstvím a věrnost v manželství. Sponzorování kulturních programů, projektů pro pomoc rodině a průběžnou spolupráci s podobně orientovanými organizacemi za účelem smíření ras a kultur. Publikování literatury - novin, časopisů, informačních brožur a periodik, distribuci informací prostřednictvím televize, videa, rozhlasu a elektronických médií.

GENEA - sdružení pro rodinu o.s.

Genea - sdružení pro rodinu je občanským sdružením, které usiluje o zkvalitňování vztahů v manželstvích a rodinách na principu bezvýhradné lásky, a to vzděláváním, vyučováním a pořádáním akcí pro snoubence a manžele. Jsme přesvědčeni, že tato láska, nazývaná také láska „přestože“, je jediným základem, který dává rodině šanci vytvořit vztahově stabilní a vyvážené prostředí, kam se lidé rádi vrací. Podporujeme myšlenku národního týdne manželství a přejeme si společně, aby dobrá rodina byla základním stavebním kamenem společnosti. Za občanské sdružení Genea-sdružení pro rodinu Ing. Tomáš Lásko místopředseda výkonné rady

 

 

HopeTV

HopeTV je křesťanská internetová televize, která vysílá 24 hodin denně na adrese www.hopetv.cz a klade si za cíl oslovit každého, kdo se nejen zajímá o duchovní věci, ale touží po kvalitním programu, který ho obohatí. Manželství a tím i kampaň NTM podporující manželství ve svém vysílání podporuje.

 

Institut Williama Wilberforce

Křesťanská organizace, která chce přispívat k veřejné debatě a utváření politiky v různých oblastech včetně NTM.

 

 

KC Sion

Podpora rodin je jedním z našich zásadních témat, jehož se dotýká velká část naší činnosti, neboť ji považujeme pro naši společnost i naše bezprostřední okolí za naprosto klíčovou. Chceme tak pomáhat vytvářet prostředí, které je rodinám přátelské a přináší jim inspiraci, povzbuzení i zábavu. Na těchto aktivitách spolupracuje několik subjektů společně působících pod názvem Sion. V Hradci Králové již mnoho let pořádáme tzv. "akce pro celou rodinu", jichž se pravidelně podle charakteru akce účastní stovky až tisíce lidí, a v průběhu roku to bývá přes 10 tisíc účastníků. Patří mezi ně Město plné lampionů, Dětský svět - den pro celou rodinu, Království masek - velký dětský karneval, Hradecká drakiáda, Velká vánoční slavnost, Týden proti drogám, Týden proti AIDS atd. Zároveň provozujeme základní školu, školku, DDM, florbalový klub a další volnočasové aktivity. Právě v této souvislosti se nám myšlenka Národního týdne manželství velmi líbí a rádi jsme se do něho zapojili a těší nás, že smíme být jeho partnery. Každoročně u nás v rámci tohoto týdne proběhne několik menších akcí, kterými bychom chtěli myšlenku podpory rodin a manželského života připomenout či propagovat. Patří k nim odpolední setkání manželských párů v romantické atmosféře při svíčkách, interaktivní besedy pro veřejnost na téma partnerských vztahů a výchovy dětí a také zábavný program pro děti a mládež.

Konzervativní listy

Vznik a rozvoj Národního týdne manželství sledujeme od samého počátku s velkou radostí a sympatiemi, neb jde o aktivitu velmi žádoucí a potřebnou právě dnes. Obhajovat zdravý rozum, přirozený lidský svět, tradiční hodnoty, to jsou cíle, s kterými náš měsíčník již třetím rokem vychází. Na jeho stránkách se podpoře manželství a rodiny a hodnot s nimi spojených průběžně věnujeme a každý ročník NTM jsme avizovali několika tématickými texty. Proto jsou KONZERVATIVNÍ LISTY partnerem Národního týdne manželství.

Křesťan Dnes

Národní týden manželství v ČR podporujeme už od 1.ročníka a myslím, že ide o výborný a kreatívny nápad ako premeniť vzťahy v rodine a spoločnosti z vody na víno. Mottom našich online novín je biblické ˇVaše slovo buď ANO, ANO – NE, NE“. Veríme, že manželské Áno má zostať Áno a aj preto podporujeme iniciatívu NTM v ČR. Dobré víno skrze proces kvasenia dozrieva postupne, v bohatstve i chudobe. Ďakujem za spoluprácu a prajem veľa lásky, radosti a pokoja, Ing. Rastislav Čižmár, BA vydavateľ Křesťan Dnes

Křesťanská knihovna Praha, o.p.s.

Křesťanská knihovna Praha se zavazuje zajistit přístup a příležitost k půjčování křesťanských materiálů včetně knih, DVD, CD a elektronických zdrojů jako prostředků k posílení a budování silných a zdravých manželství a rodin. Současný knihovní fond obsahuje více než 7000 materiálů (v češtině i angličtině) s plánem pokračovat v jeho rozšiřování. V partnerství s Open Door Libraries www.opendoorlibraries.org  knihovna také pořádá řadu různých přednášek o praktických záležitostech manželství, rodiny a rodičovství a tak plně podporuje iniciativu, přínos a zaměření Národního týdnu manželství k upevnění manželských svazků. www.christianlibrary.cz  christianlibrary@quick.cz

Křesťanský klub maminek

Náš Křesťanský klub maminek Rybička působí v Brně-Novém Lískovci v rámci místního Mateřského centra Sedmikráska. Do svých programů pravidelně zahrnujeme semináře a přednášky na téma partnerských vztahů, řešení konfliktů apod.

 

MaMiMo CZ

Internetový obchod zabývající se prodejem triček s originálním a vtipným potiskem podporuje NTM přípravou originálních triček pro manželé se speciálními motivy.

 

 

 
<1|2|3|4|5|6|7|8|9>
anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje