úvod > O projektu > Partneři NTM v ČR

Partneři NTM v ČR

 
<1|2|3|4|5|6|7|8|9>

Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové

Účelem Nadačního fondu PhDr. Jiřinky Prekopové je zajistit šíření osvěty a vzdělávání s cílem obnovit lásku v rodinách.
Naší vizí je bezvýhradná láska, která je nejpodstatnější usměrňovací silou v životním stylu rodiny. Má být prožívána jak mezi manželi, tak mezi rodiči a dětmi. Bezvýhradnost znamená, že lásku musíme žít i navzdory všem výhradám, které lásku kazí a rozbolestňují. „V dobrých i ve zlých časech“, slibuje se při svatbě.
Není možné, aby celoživotní vztah manželů probíhal jen v harmonii. Nežili by v pravdě. Vždyť se různí ve vývoji své osobnosti co do myšlení, cítění a hodnocení, co do postojů, nároků, očekávání, temperamentu a osobitého projevu. Trvají-li jeden z nich nebo oba na svém, musí dojít ke konfliktům a emocionálnímu stresu. Musí se to tak přihodit, aby každý mohl vyvíjet svou osobnost. Konflikty v lásce patří k životu. Jen přes ně se dá láska obnovovat. Milovat by se ale měli přesto, že neodpovídají přáním toho druhého. Jde o to, aby se nepřizpůsobovali slepě za cenu ztráty vlastního Já anebo, aby v důsledku neschopnosti odpustit či kompromisu nevzdávali lásku a neopouštěli se. Aby si byli vědomi ceny takové lásky, je nutné, aby se spolu upřímně a pravdivě konfrontovali. „Netrvám na tom, aby jsi se měnil. Mám tě ráda tak, jak jsi. I s tvými nedostatky. Ale chci abys věděl, jak mi při tom je.“ A když jsou tak plni vzteku a rozčarování, že by nejraději zařvali „nech mne na pokoji!“, ukázali tomu druhému záda a přibouchli za sebou dveře, měli by si umět zapovědět instinktivní nutkání k útoku a k útěku a podržet se v náručí, aby vyplavili všechnu nahromaděnou bolest a zase se jako milující lidé našli.
Toto je jediné správné řešení konfliktů mezi lidmi, protože spočívá na lidských možnostech tváří v tvář, na empatickém zrcadlení a vůli, obnovit i přes překážky bezvýhradnou lásku.
Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové již uspořádal začátkem ledna 2010 seminář na výše uvedené téma a bude pokračovat v dalších seminářích, besedách a setkáváních.
 
NFJP vznikl 30. 11. 2009 a aktuálně se teprve připravují jeho webové stránky. Děkujeme za trpělivost a kontaktovat nás můžete na adrese: nfj.prekop@email.cz, nebo Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové, Trávníky 31, 613 00 Brno, tel. 722 255 618, 775 643 603, IČ: 29191815, bankovní účet: UniCredit Bank – č.účtu 2102760675/2700.
Za NFJP Ing. Zuzana Veverková, Markéta Černá a MUDr. Taťjana Horká

Návrat domů

Radostný návrat domů je všude tam, kde jsou lidé spolu rádi. Tak by tomu mělo být v každém manželství. Naší snahou je, aby tyto dobré vztahy vydržely co nejdéle a byly co nejkvalitnější. Proto se snažíme částí skladby našich titulů posilovat kvalitní manželské a rodičovské vztahy. Pro Návrat domů je ctí, že patří mezi partnery tohoto ojedinělého a velmi pozitivního projektu.

 

 

Nový život – FamilyLife

Manželství a rodina jsou dnes vystaveny obrovskému tlaku. Aby odolaly, musí být postaveny na správném základě. Prostřednictvím konferencí, osobních rozhovorů a setkávání malých skupinek manželských párů se FamilyLife snaží vytvářet prostředí a poskytovat zdroje k budování zdravého manželství a rodiny.

 

 

Občanské sdružení Jeden Domov

"Jeden z hlavních významů manželství je vytvoření rodiny a harmonického zázemí pro výchovu dětí. K vytvoření takového prostředí je potřeba láska, úcta, spolupráce, vzájemná podpora a veliká snaha rodičů na vztahu stále pracovat. Manželství, které existuje jen na papíře, dětem harmonické prostředí a dobrý vzor nevytváří. Za funkčním manželstvím stojí hlavně povědomí rodičů o závazku, který na sebe manželským slibem vzali a pocit odpovědnosti nejen za manžela, ale také za budoucnost svých dětí. Bohužel se v dnešní době velké množství manželství rozpadá. Děti se pak musí vyrovnat se ztrátou jistoty, kterou ve svazku rodičů měly a mění se i další věci v jejich životě. Naše sdružení se snaží šířit povědomí o důležitosti pevného zázemí a zachování co největšího množství jistot, které děti v životě mají. Během poradenství hledáme společně s klienty možnosti, jak se pokusit úplnou rodinu zachovat. Proto bychom chtěli podpořit i Národní týden manželství. Pokud již není možné manželství zachovat, hledáme řešení, které bude pro děti co nejméně zatěžující. Zde se snažíme o nalezení cesty ke slušné spolupráci rodičů při výchově dětí i po rozvodu, současně se zachováním základních jistot pro děti – domov, denní režim, škola, zájmy, kamarádi a další. Za velice nešťastnou považujeme zejména ztrátu domova, kterou dítěti ke všem obtížím spojenými s rozvodem přináší dnes tak „moderní“ střídavá péče. I když končí manželství, rodiče by měli mít stále na paměti svou odpovědnost k dětem a neupřednostňovat svoje představy a pocity spravedlnosti před zájmy dětí. Naše sdružení se snaží pomoci lidem nalézt cestu k zachování rodičovství bez nutnosti připravit děti o domov a zázemí, což jsou jistoty, ke kterým se dítě v těžkém období rozvodu nejvíce upíná.

OMAR (Odbor pro manželství a rodinu Církve bratrské)

Ubývá míst, kam se lidé rádi vrací. Nemám na mysli místa, kde je krásná příroda, krásná architektura, umělecké skvosty a další kulturní a přírodní hodnoty, ale místa, kde je i bez všeho „vezdejšího“ hezky a milo. Kde se lidé mají rádi „jen tak“. Takovým místem je fungující rodina, manželství. Žel právě těchto míst ubývá rychleji, než těch „vezdejších“. Jsme vděčni za tuto iniciativu, jejíž vizí je vytvářet, udržovat a budovat rodinu a manželství, aby byly oázou lásky „jen tak“, a rádi se k ní připojujeme. Za odbor Rady Církve bratrské pro manželství a rodinu Josef Horský tajemník

Paulínky

Nakladatelství Paulínky rádo podpoří probíhající Národní týden manželství, a to způsobem sobě vlastním. Tedy nabídkou knih na téma partnerství, manželství, rodičovství. V našem kamenném knihkupectví i v knihkupectví on-line během Národního týdne manželství bude několik titulů k výběru za sníženou cenu. Budou to knihy z nedávno "otevřené" edice Svět rodiny, jíž chceme přispět ke každodennímu nacházení odpovědí a řešení problémů, s nimiž se dnes lidé setkávají v partnerských vztazích a rodinném životě. I když pro mezilidské a mezigenerační vztahy, rodinný život a výchovu dětí neexistují všeobecně platné recepty nebo zaručené metody, přesto v této edici můžete najít množství podnětů k zamyšlení nad těmi nejběžnějšími životními situacemi i nad okamžiky, kdy je skutečně „každá rada drahá“. Autoři těchto knih spojují praktické a teoretické znalosti z oborů zabývajících se psychologií, pedagogikou a z dalších, ale zároveň tyto znalosti a zkušenosti propojují s životem víry. Zároveň nabízíme naši modlitbu (neboť jsme řeholní sestry) všem, kteří nám napíší (i anonymně). Formulář zde: http://paulinky.cz/Kontakt/Prosba-o-modlitbu

Rodiče - Evropský rodinný měsíčník

Rodiče - Evropský rodinný měsíčník

 

Rodina ve Zlíně

Tato Vaše iniciativa se nám velmi líbí a vidíme ji v dnešní době "krizí vztahů" jako velmi přínosnou. Jsme informačním portálem pro rodiny s dětmi, který informuje především rodiče o aktivitách pro rodiny v našem městě.

 

Rodinné centrum Emanuel

Cílem Rodinného centra Emanuel v Českých Budějovicích je podpora manželství a (tradiční) rodiny jako základu zdravé společnosti a místa pro zdravý vývoj jedince, postaveného na křesťanských základech. Vyjadřujeme podporu Národnímu týdnu manželství, který je každoročně vyhlášen ve „valentýnském“ týdnu a pořádáme během tohoto týdne aktivity s cílem podpory manželství, propagace problematiky manželství a pomoci rozvoji zdravých manželských vztahů v ČR.

 

Rodinné centrum Heřmánek, o.s. Heřmánci

Tak jak to umí rodinné centrum, podporujeme rodiny i důrazem na dobré manželství!

 

 

 

 
<1|2|3|4|5|6|7|8|9>
anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje