úvod > O projektu > Partneři NTM v ČR

Partneři NTM v ČR

 
<1|2|3|4|5|6|7|8|9>

Rodinné centrum Provázek

NTM podporujeme pořádáním různých akcí (besedy, různé výstavy, koncert, manželský pětiboj, promítání filmu V jednom ohni, výrobou dárků pro manžela, rozdáváním letáčků BTM) od roku 2009, kdy mottem bylo: Sliby nejsou chyby.

 

Rodinné centrum Studánka

RC Studánka chce podpořit stávající manžele v názoru, že manželství je dobrá věc a že je třeba na něm pracovat - viz kalendář akcí a webové stránky www.studanka-tisnov.cz.

 

 

Samuel

internetové knihkupectví: www.samuelcz.com/shop

 

 

Sdružení Salesiánů spolupracovníků

Sdružení salesiánů spolupracovníků se mimo jiné věnuje službě rodinám a manželům a proto velmi vítá iniciativu Národní týden manželství. Rodina je místo, kde se děti učí vztahu k Bohu, k rodičům a k sobě navzájem. Zdravá rodina je podmínkou zdravé společnosti. Vše, co děláme pro její podporu, se nám bohatě vrátí. Za sdružení Salesiánů spolupracovníků prof. Ing. Jiří Máca, Csc. provinciální koordinátor sdružení

Síť mateřských center v České republice

Zakladatelky, koordinátorky i návštěvnice mateřských center ve společnosti často narážejí na nepochopení základní myšlenky mateřského centra, totiž že mateřská centra posilují hodnoty rodiny a úlohu rodičů. Ve společnosti, ve které přežívá představa otce jako lovce a matky ochránkyně krbu, se někteří lidé domnívají, že pod rouškou mateřského centra se skrývá tažení proti otcům, že se tam scházejí ty, které snad téměř odmítají muže. A přitom úloha center tkví v pravém opaku. Mateřská centra napomáhají ke zlepšování partnerských vztahů mezi manželi. Zmíněná skutečnost vedla Síť mateřských center v ČR k tomu, aby se připojila ke kampani Národní týden manželství. Chceme upozornit na důležitou roli mateřského centra v upevňování vztahů mezi matkou a otcem. Na otázku redaktora ČT, proč chodí do mateřského centra, odpověděla jedna z návštěvnic: „Abych se doma nezbláznila!“ Období, kdy jsou v rodině malé děti, bývá velkou zkouškou pro oba partnery. Jeden z rodičů (většinou otec) odchází na celý den do zaměstnání a druhý (většinou matka) zůstává celý den doma s dítětem. Zatímco ten první má šanci sdílet problematiku své profese s kolegy na pracovišti, ten druhý zůstává se svými radostmi i starostmi osamocen. Šanci sdílení dostává až po návratu unaveného partnera z práce. Ten však nebývá schopen naslouchat a ze zkušeností víme, že právě tyto okamžiky vedou ke kolizím ve vzájemných vztazích. Mateřské centrum pomáhá odbourávat každodenní zatížení „partnerským osamocením“ a umožňuje matkám být dobře naladěna při návratu manžela z práce. Během patnáctileté existence mateřských center u nás nezůstaly matky jen u této primární role mateřských center, ale zařazují do programů nejrůznější aktivity, které posilují vzájemné vztahy manželů. Od přednášek a seminářů až po společné výlety a dovolené. Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC v ČR

Socioklima / kompletní diagnostika školních tříd

Tímto chceme vyjádřit podporu iniciativě Národní týden manželství. Setkáváme se s dětmi a mládeží ve školách a moc bychom jim všem přáli, aby neztratili naději v dobrou budoucnost, v dobré vztahy a ve smysluplnost manželství a rodiny.

Žel, současná společenská situace a trendy v oblasti rodinného soužití dětem tuto naději a odvahu berou. Narůstající problémy ve školách se projevují nejčastěji ve zhoršeném chování žáků. Co však považujeme za varovný signál, je ztráta motivace, ztráta smysluplnosti, absence řádu a životního směřování.

Učitelé nemohou ani při nejlepší vůli nahradit dětem fungující rodinu. Při komunikaci s dětmi mohou jen sporadicky či náznakově zachytit, že situace „doma“ bolí. Že rodiče prožívají těžké chvíle a poznamenává to atmosféru domova. Nebo že je normální, když rodina nežije spolu a nikdo se jich neptá, zda s tím souhlasí a jak se jim vůbec žije.

Možná bychom mohli vnímat současný stav ve školství jako podnět k zamyšlení. Co můžeme nabídnout nové generaci? Nedostatek času, pracovní přetížení, nadhodnotu peněz, konzum, trvalý stres, odcizení, lhostejnost? Chtějme zanechat něco jiného, pozitivního.

Naše společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. má za cíl přispívat k tomu, aby se ve škole dobře dýchalo. Aby mezi lidmi, dětmi i dospělými, fungovaly zdravé vztahy. Zaměřujeme se na včasné zachycení signálů a rizikových faktorů v sociálních skupinách a poskytujeme preventivní a intervenční programy k řešení těchto problémů. Vzděláváme učitele, aby vhodným způsobem přispívali k vytváření bezpečného prostředí pro žáky. Nabízíme podporu a konzultace rodičům ve svízelných situacích s výchovou jejich dětí.

Proto se chceme zapojit a vyjádřit podporu instituci manželství a rodiny, podpořit i iniciativu Národního týdne manželství. Manželům přejeme, aby věděli, že jejich vzájemné pouto, vzájemná láska, respekt a úcta je pro jejich děti největším darem, největší jistotou a nejdůležitější výbavou pro život. Dětem přejeme, aby mohly žít bezstarostně díky tomu, že jejich rodičům je spolu dobře. Mladým lidem přejeme odvahu k lásce a naději do budoucnosti. Protože už dnes připravujeme svět pro jejich život. A přejeme si, aby i nadále byl dobrým místem pro život.

V Praze dne 21.1.2016

Socioklima, s.r.o.
Francouzská 55/52
101 00 Praha 10

 

Soft Education

Spokojené manželství, stejně tak jako každý jiný vztah, není samozřejmostí, ale naopak celoživotní projekt, který od nás vyžaduje nemalé investice. Pro to, aby byl vztah, obzvlášť pak ten partnerský, kvalitní, je nutná především otevřená komunikace. Tým společnosti Soft Education zabývající se vzděláváním převážně v komunikačních dovednostech, podporuje myšlenku mezinárodního týdne manželství a přeje všem manželům a manželkám, aby právě manželství bylo bezpečným místem pro otevřenou a upřímnou komunikaci.

Společnost pro podporu rodiny

Společnost pro podporu rodiny se připojuje k iniciativě Národní týden manželství a je připravena podpořit svou činností myšlenku národního týdne manželství, která zní: Dobré manželství není samozřejmost, o vztahy je třeba pečovat. Za SPPR Lukáš Tomko

 

 

Spolek pro obnovu venkova

Spolek pro obnovu venkova se svým programem "Obnova rodiny" připojuje k Národnímu týdnu manželství. Více na http://www.spov.org/obnova-rodiny/trvale-hodnoty/default.aspx.

 

 

Stránky pro živou rodinu Evy Labusové

Stránky pro živou rodinu Evy Labusové

 

 

 

 
<1|2|3|4|5|6|7|8|9>
anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje