úvod > O projektu > Partneři NTM v ČR

Partneři NTM v ČR

 
1|2|3|4|5|6|7|8|9>

ACER - Asociace Center pro rodinu

ACER sdružuje Centra pro rodinu v celé ČR. Jejich posláním je přispívat k pro-rodinnému klimatu ve společnosti a svými aktivitami podporovat kvalitu vztahů v rodině. Zvláštní podporu si zaslouží vztahy založené na životním rozhodnutí k manželství, protože mohou vytvářet stabilní a vztahově vyvážené prostředí. Aktuálnost iniciativy NTM spatřujeme v tom, že podporuje rodinu založenou na manželství, která je převažujícím a vzhledem ke svému zaměření nejperspektivnějším způsobem rodinného soužití. Prosperita rodiny není výzvou pouze pro jednotlivce, ale pro celou společnost, jejímž je zdravým základem. Mnoho z center pro rodinu, sdružených v Asociaci, se připojilo k Národnímu týdnu manželství 2011 různými aktivitami, které lze najít v Kalendáři akcí NTM.

ACET (Sdružení pro péči, vzdělání a vyučování o AIDS)

ACET ČR s projektem „Zvol si život“ dochází za dětmi a studenty do škol, sociálních ústavů, dětských domovů, přednášky jsou určené i pro širokou veřejnost. Naše prioritní oblast je prevence šíření viru HIV/AIDS, s tím související otázky partnerských vztahů. Mladé lidi vedeme mimo jiné k zamyšlení i nad otázkami typu: „Je láska a sex to samé?“ a nabízíme pohled, který jim pomůže k nasměrování do kolejí zdravého životního stylu, úcty a partnerské odpovědnosti. Často, bohužel, zjišťujeme, že výchova k zodpovědnému partnerskému vztahu založená na důvěře a věrnosti, je mnohdy opomíjena a mladí lidé jsou ve velké míře ovlivňováni pouze komerčně zaměřenými pořady masmédií nebo časopisy a literaturou většinou bulvárního typu. Děti se přirozeně učí osobním příkladem a pokud mají možnost čerpat vzor pro svoje chování ze života funkční rodiny, získají nedocenitelný vklad přinášející dobré ovoce. Vítáme proto každou iniciativu, která usiluje o zlepšení partnerských vztahů mezi manžely, vyzývá k budování opravdového přátelství mezi nimi, vyzdvihuje význam rodiny a svým postojem k rodině chrání i právo dětí vyrůstat s oběma rodiči v rodině v trvalém partnerském vztahu. „Národní týden manželství“ takovou iniciativou bezesporu je a z výše uvedených důvodů ji jako partneři podporujeme a v rámci NTM se aktivně zapojujeme. František Krampota, ředitel ACETu ČR

Advent-Orion

Šťastný domov a naplňující manželství patří mezi projevy kvalitního života. Je chvályhodné, že existují lidé, kteří napomáhají, aby tyto hodnoty v naší společnosti nestrádaly. Naše nakladatelství Advent-Orion se staví za program, který nabízí Národní týden manželství, také proto, že jeho posláním je mimo jiné poskytovat i literaturu, která se věnuje manželství, rodině a blízkým oblastem. Naše nabídka knih osloví dospělé, mladé lidi i děti. Můžete ji nalézt v položce harmonické vztahy na: www.a-o.cz

 

 

Aktivně životem, o.p.s.

Národní týden manželství je v dnešní uspěchané době výbornou příležitostí se trošku zastavit a zamyslet se, jak vlastně žijeme. Zda je pro nás náš partner opravdu takovou prioritou, jak říkáme. Je důležité, aby si manželé i během pracovních a rodinných povinností našli čas jeden na druhého, jen ve dvou. Podporujeme a vítáme aktivitu Národního týdne manželství a věříme, že tohoto týdne ke zlepšení svých vztahů bude využívat stále více manželů. Rádi se připojujeme svými aktivitami a fandíme všem, kteří se na NTM podílí.

 

 

 

Aperio

APERIO podporuje hlavní myšlenku iniciativy Národního týdne manželství, která souzní s posláním našeho sdružení – podporou informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního a vnímavého přístupu k rodičovství. Veronika Šindelářová

 

Asociace manželských a rodinných poradců

Rodina je základním stavebním kamenem společnosti. Je to nejužší a nejdůležitější skupina, ve které lidé nesou odpovědnost za vzájemné blaho. Rodiny se mění, ne každý se rozhodne pro manželství. Přesto věříme, že manželství stále zůstává nejlepším prostředím pro výchovu dětí. Potřebujeme o něj pečovat. Ačkoliv jako naše poradny slouží zejména těm, kteří se ocitli v problémech, chceme podpořit Národní týden manželství jako iniciativu zdůrazňující potřebu rozvoje a péče o zdravé partnerské vztahy. Akce pořádané v poradnách pro rodinu a mezilidské vztahy během Národního týdne budou inzerovány na: http://www.amrp.cz

AZ Rodina.cz

AZ RODINA.cz je informační portál (nejen) pro rodiče, na kterém najdete kvalitní výrobky, užitečné služby, praktické informace, zajímavé články – prostě TO NEJLEPŠÍ PRO RODINU. Fungující manželství – stabilní partnerský vztah určitě tím nejlepším pro rodinu je. Proto vítáme a podporujeme iniciativu NTM. Renata Konopíková, AZ RODINA.cz

 

Brána - misijní středisko

V našem křesťanském knihkupectví nabízíme široký výběr knih o manželství a partnerských vztazích.

 

BTM

Brněnská tisková misie podporuje NTM. Vydala několik letáčku na téma láska, manželství a partnerské vztahy. Jsou vhodné při různých akcích pořádaných v rámci Národního týdne manželství, jako pomůcka při přípravě na manželství, manželských setkáních, a při mnoha dalších příležitostech.

Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) je brněnská nezisková organizace, která od roku 1992 poskytuje rodinám vzdělávací, volnočasové a poradenské programy a také podporu v obtížných životních situacích. Posláním Centra pro rodinu a sociální péči, je tedy podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, ale také spoluvytvářet prorodinné klima ve společnosti, a to i prostřednictvím mezigeneračních programů. Cílem těchto programů je snaha prohloubit a posílit jejich mezigenerační kontext.

 
1|2|3|4|5|6|7|8|9>
anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje