úvod > Studie a úvahy > Články > Vyjádření ke článku „Svatby by mohla nahradit registrace…“

Vyjádření ke článku „Svatby by mohla nahradit registrace…“

Dne 30.8. 2011 vyšel na IDNES článek „Svatby by mohla nahradit registrace. Čechům se totiž do sňatků nechce“ Na žádost Lidových novin se k tomuto články za iniciativu Národní týden manželství vyjádřil Mgr. Jiří Unger:

 „Tradiční svatba a manželství je stále pro více než 4,5 milionu Čechů žijících v manželství a téměř 47 tisíc nových párů ročně suverénně nejoblíbenější formou svazku mezi muži a ženami, který určitě není přežitkem. Je proto otázkou, proč zavádět zcela novou úpravu, která tradiční manželství a ochotu lidí k dlouhodobému vztahu ještě oslabí. V tomto světle jsou závěry článku Martiny Procházkové přinejmenším předčasné a vyvolávaná diskuse nad alternativní zákonnou úpravou do jisté míry umělá a účelová. Pro naprostou většinu lidí je svatba událostí, která je společnou oslavou vzniku nové rodiny v kruhu nejbližších příbuzných a přátel a jednou z nejhlubších vzpomínek jejich života, kterou registrace nemůže nahradit. I registrovaná partnerství párů stejného pohlaví, kterých je pouze necelých dva tisíce, spíše aspirují na status manželství a nikoli administrativně zjednodušeného úředního úkonu.

Sňatečnost v Čechách skutečně klesá, ale nikoli kvůli instituci manželství, ale díky rostoucí negativní zkušenosti dětí se vztahy jejich rodičů, rostoucímu individualismu a hédonismu ve vztazích a neochotě k závazku, který je předpokladem jakéhokoli dlouhodobého vztahu. Na druhou stranu ovšem přibývá lidí, kteří si jsou vědomi hloubky manželských slibů a vzájemného závazku a volí si proto například formu církevních sňatků. Institut univerzálního registrovaného partnerství by zavedl manželství druhého řádu, jehož snadná zrušitelnost by sice byla výhodná pro partnery, ale byla by tragédií pro další desítky tisíc dětí, které by ještě snadněji ztratily jednoho ze svých rodičů.

Univerzální registrované partnerství povede spíše než ke zvýšení počtu lidí ochotných vstoupit do manželství ke zvýšení zájmu o volnější formy, které budou mít stejné ekonomické i právní výhody, ale mnohem méně odpovědností. Zavádět partnerství proto, abychom se mohli snadněni rozvádět, je sice jistým patologickým způsobem racionální, ale povede to jen k dalšímu oslabení rodiny jako takové.

Společnost i demografové by se proto měli mnohem více zajímat o faktory přispívající k větší stabilitě manželství, podporu výchovy ke zdravým vztahům, poradenství a prevenci a vlivu daňovému znevvýhodnění manželství před nesezdaným soužitím.“
 

anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje