úvod > Ročníky > 2012 > Ohlasy > Živé manželství

Živé manželství

Po jednom zážitku jsem si uvědomila, jak málo se obecně modlíme za svá manželství. Za děti, za rodinu se modlíme. Ale rodinu nese vztah těch dvou! Začala jsem se modlit a posléze mě napadlo spojit se s dalšími. Po týdnu při přemítání o tom, jak někoho oslovit a ten pak zapojit dalšího, jsem se z jedné vývěsky a současně z našich farních listů dozvěděla, že od následujícího dne 14. 2. 2011 budou probíhat akce Národního týdne manželství a že Týden má už tradici.

Dovolila jsem si tehdy přednést myšlenku modlitby na podporu manželství čtenářům farních listů a dovoluji si ji nyní přednést i Vám.
Jak jsem vyzvala, modlíme se ve farnosti od té doby za manželství svá i jiná (bez přihlašování): „S láskou ve spojení s ostatními Věřím v Boha, Otčenáš, Zdrávas (andělské pozdravení, zvolání Alžběty a obrácení se k matce Ježíšově) a Sláva Otci“. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby se další rozhodli takto denně modlit, nebo na tento účel i jenom vzpomenuli ve svých modlitbách. Manželé spolu, i jednotlivě. Připojit se mohou i ovdovělí (na křesťanském Východě jdou dále, vyznávají, že jeden druhému byl dán nejen až do smrtí, ale ke spáse), i ostatní. Jde o to, abychom si v duchovním spojení s ostatními více uvědomovali, že manželství je svátost (kterou jsme si věřící manželé vzájemně dali), a nechali do něj Boha vstoupit. Někdo se třeba zapojí, pak se „ztratí“ a připojí se znovu později... My se modlit budeme. A „kde jsou dva nebo tři ve jménu mém...“.

Nevěřící manželé, kteří s námi modlitby nesdílíte, vězte, že nejste z této aktivity vyloučeni, modlíme se za manželství svá i jiná.

Irena
 

anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje