úvod > Ročníky > 2009 > Ohlasy > Tisková zpráva 9.2. 2009: Národní týden manželství byl zahájen tiskovou konferencí na MPSV

Tisková zpráva 9.2. 2009: Národní týden manželství byl zahájen tiskovou konferencí na MPSV

Národní týden manželství 2009
celonárodní kampaň na podporu manželství
ve valentýnském týdnu 9.-15.2. 2009
 
 
Tisková zpráva
 
9. února 2009
K okamžitému zveřejnění
 
 
Národní týden manželství byl zahájen tiskovou konferencí na MPSV
 
Rodina založená na manželství je nejpříznivějším prostředím pro zdravý vývoj dětí, konstatovali různými slovy zástupci politiků, církví, justice i státní správy na tiskové konferenci, konané pod záštitou ministra Petra Nečase, kterou byl v pondělí 9. února zahájen již třetí ročník Národního týdne manželství v ČR.
 
 
Řečníci zároveň podpořili iniciativu české vlády v rámci předsednictví EU, která otevřela dialog o posílení svobody volby rodin při sladění zaměstnání a péče o děti a diskusi o plnění Barcelonských cílů.
 
Náměstek ministra Marián Hošek shrnul úsilí Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti prorodinné politiky a ocenil zásluhy poslance Tomáše Kvapila, předsedy Stálé komise pro rodinu, který je v současné době v nemocnici.
Europoslankyně Zuzana Roithová označila manželství za nejvyšší formu společenství muže a ženy a a symbol bezpečí, pozornosti a péče. "V dnešní překotné době, opité svobodomyslností a bezbřehým liberalismem, je nanejvýš nutné, aby ti co nerezignovali a žijí i v současných nelehkých podmínkách podle mravních norem vyplývajících z přirozeného řádu, vydávali svědectví o krásách manželského soužití, založeného na stálosti a věrnosti.", řekla dále poslankyně Roithová.
"Podpora manželství nemůže znamenat znevýhodnění ostatních skupin obyvatel a forem soužití. Současně však nelze namítnout nic proti preferenci této právní formy soužití, která je vhodnější pro výchovu dětí, ale i pro společnost a stát. Ostatně i ekonomické průzkumy prokazují, že manželské svazky kladou nejnižší nároky na státní rozpočet a jsou proto z tohoto hlediska pro stát nejvýhodnější. Samozřejmě pouhá ekonomická argumentace nemůže stačit. Podstatnější je onen prvek stálosti vztahu a jeho smyslu v podobě založení rodiny a výchovy dětí", řekla ve svém vystoupení senátorka Ludmila Müllerová.
 
Manželství stojí a padá s komunikací mezi manžely. "Rozvod začíná tam, kde končí komunikace", řekla místopředsedkyně okresního soudu v Jihlavě Martina Chlupáčková a zdůraznila, jak je pro dobré manželství nezbytný čas, který manželé pravidelně tráví jenom spolu, věnují se jenom jeden druhému a sdílejí své pocity, touhy a obavy. 
"Mluvit ve  prospěch manželství se postupně stává vcelku nepopulární a kontrakulturní záležitostí. Mít dobré manželství už jaksi nezapadá do moderní definice úspěchu. Pokud chcete na internetu najít jakýkoli pozitivní citát ohledně manželství, najdete ho jen velmi obtížně. Zato bonmotů plných sarkasmu a cynického nadhledu vůči manželství rozhodně nedostatek není. Konkuruje mu snad jen cynismus vůči politice a církvi.", řekl prezident Evropské evangelikální aliance Jiří Unger a dodal: „Žít v manželství znamená dávat se cele druhému člověku v rámci nejintimnějšího a nejobsažnějšího lidského vztahu. Svatební sliby, které v současnosti bohužel ztrácejí svou vážnost, tento fakt tradičně vyjadřovaly. V dobrém i zlém, v bohatství i chudobě, v nemoci i ve zdraví, milovat a ctít, dokud nás smrt nerozdělí – Smysl těchto slov dává nahlédnout tomu proč je ideálem manželství celoživotní svazek jednoho muže a jedné ženy.“
 
Prof. Michal Hrdlička hovořil o průzkumu, který sledoval pět typických výchovných stylů – vyvážený, nedůsledný, chladný, láskyplný a přepjatý – a hodnotil je z hlediska inkonsistence výchovy, angažovanosti rodičů, kontroly a vřelosti ve vztahu k osobní pohodě dětí (well – being). Bylo nalezeno, že nejprospěšnější pro osobní pohodu dítěte jsou výchovné styly „vyvážený“ a „láskyplný“, zatímco nejvíce ohrožující je výchovný styl označený jako „nedůsledný“. Je zřejmé, že vyvážený a láskyplný styl se nejvíce vyskytuje ve fungujících rodinách, zatímco nedůsledný výchovný styl v rodinách málo fungujících až nefunkčních.
Na závěr koordinátor NTM Petr Činčala poděkoval všem partnerům i dobrovolníkům, kteří za pořádáním NTM stojí a připomenul, že se aktivity v rámci NTM pořádají letos už na více než osmdesáti místech České republiky.
 
Více o NTM a informace o vybraných akcích naleznete na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz
 
KONEC
 
Pro další informace kontaktujte:
RNDr. Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
 
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481
info@tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz
 
 
anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje