úvod > Ročníky > 2015 > Ohlasy > Národní týden manželství (NTM) ve Vinoři 2015

Národní týden manželství (NTM) ve Vinoři 2015

Není to jen pohádka?  Co můžeme udělat pro obnovení vztahu?

Například věnovat vztahu svůj čas.

Statistiky hovoří jasně, více než polovina vztahů se rozpadá. Žijeme-li v manželství, máme nejen veliké štěstí, ale pravděpodobně i kus práce na sobě a na vztahu s partnerem za sebou. Již devátým rokem v období svátku sv. Valentina Národní týden manželství v ČR obrací pozornost veřejnosti skrze média i mnohé akce (několik set v rámci ČR) k hodnotám trvalého vztahu, manželství, rodiny. Ke slavení  NTM se připojuje více než 25 zemí, mnoho regionů, měst. Naše Městská část Praha Vinoř se letos připojuje k této aktivitě již po čtvrté.

 14.2. 2015 v  rámci Společenského večera organizovaného hnutím Focolare na pomoc lékařům  z nemocnice Fontem (Kamerun) manželské páry věnovaly jeden druhému svůj čas a pozornost při Kloboukovém tanci. Dárky vítěznému páru předal starosta F. Schwarz se svou manželkou.  K překvapení všech zvítězil pár trochu netypický, dědeček se svou vnučkou. Láska plodí lásku a právě manželská láska je výraznou symbolikou lásky sdílené v rodině, která je také láskou mezi generační. Snad právě toto poselství přinesli i vítězové tance.

Společenský večer byl opět příjemnou události v našem regionu (více než 150 účastníků), pomocí pro Kamerun, oslavou rodiny a lásky, která v ní má své místo a vyžaduje náš čas a aktivitu. Poděkování patří všem sponzorům tohoto večera, v souvislosti s Národním týdnem manželství panu starostovi za dárky pro vítězný pár, které sponzoroval a celému přípravnému týmu.    

Ing. Mgr. Marie Nováková – organizační tým NTM

Národní týden manželství (NTM) ve Vinoři 2015
anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje