úvod > Ročníky > 2009 > Ohlasy > Tisková zpráva Sítě mateřských center

Tisková zpráva Sítě mateřských center

Tisková zpráva                                                                                                            5.2.2008
 
 
Sliby nejsou chyby
 
 
Síť mateřských center se i v letošním roce zapojuje.do kampaně Národní týden manželství v týdnu od 9.-15.2. 2009. Síť mateřských center stála u založení tradice Národního týdne manželství jakojeden z oficiálních partnerů této kampaně.
Kampaň našla v mateřských centrech velkou odezvu, letošního ročníku se účastní téměř 50 center na různých místech v republice. Mateřská centra se zapojují do této kampaně velmi pestrými nápady.
Klasické programy, jako bývají výstavy svatebních oznámení či fotografií a přednášky odborníků na téma manželství, rozšiřují stále více společné akce pro manžele, jako jsou společné večeře, relaxační večer s kulečníkem, bowlingem, masáží i perličkovou koupelí, nebo tvoření pro manžele s názvem Potěšte svůj protějšek či taneční hodiny pro manžele. Ostatně i výstavy dostávají stále kreativnější podobu, doplňují je například svatební zvyky nebo veselé svatební příhody.
Besedy s odborníky rozebírají manželský stav ze všech možných úhlů pohledu, napovídají o tom názvy těchto setkání: Manželské vztahy, harmonie, odpuštění, Manželství a jeho význam pro harmonický vývoj dítěte, Spokojený pár, Sny, mýty a realita v manželství, Rozdíly v komunikaci mužů a žen, Jak se mění partnerské vztahy s příchodem miminka, Co nám manželství dalo a vzalo….
„Zastavení v běhu života a ohlédnutí zpět či do hloubky vztahu však patří k nezbytným okamžikům, které nám pomáhají překlenout krize, které se navzdory našemu přání vtírají jako nežádoucí vetřelci a snaží se narušit naše partnerské vztahy,“ říká Rut Kolínská.
V rámci kampaně jsou programy na upevňování partnerských vztahů v rodině koncentrovány do jednoho týdne, mateřská centra však k prevenci patologických jevů v rodině přispívají svojí činností obecně.
 
 
 
 
Kontakt:
603 271 561
rut.kolinska@materska-centra.cz
 
 
 
 
Příloha:
Seznam zúčastněných MC a jejich aktivit
 
 
 
Síť mateřských center o.s.
Občanské sdružení Síť MC vzniklo v roce 2001. Síť posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.
Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současnédobě sdružuje Síť MC přes 300 členských MC.
Více: www.materska-centra.cz
anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje